Mūsu programma

Kristīgās kalpošanas pamati

Kursa apraksts

Kopējā programma “Kristīgas kalpošanas pamati” ietver vairāk par 600 mācību stundām, no kurām 305 ir oficiāli licencētas, kā divi atsevišķie neformālās izglītības kursi. Tas nozīmē, ka gada beigās studenti saņem ne tikai tradicionālo BSM diplomu, kura ir atzīta vietējās draudzēs, bet arī divas apliecības par 305 akadēmiskajām stundām. Tālāk seko licencēto priekšmetu sarakts.

Par kursu

Programma "Kristīgās kalpošanas pamati" ir paredzēta gan jaunajiem kristiešiem, gan tiem, kuri vēlas likt stingrus ticības pamatus neatkarīgi no tā, cik gadu jau ir bijuši draudzē. Šis kurss nesniedz tikai kristīgo doktrīnu pamatus, bet piedāvā plašu priekšmetu klāstu, kas palīdzēs studentiem stiprināt ticību trīs galvenajās jomās — garīgajās disciplīnās, akadēmiskajā dzīvē un praktiskajā kalpošanā.

1. apliecība — Nr. JNP/2-25.2/22/13

Bībeles pamati kristīgai kalpošanai

160 ak.st.

Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātās zināšanas par Bībeli, tās dabu, iedalījumu (Vecā un Jaunā Derība) un vispārējo struktūru (Tora, vēsturiskās grāmatas, evaņģēliji, Pāvila vēstules, u.c.). Kā arī kursa ietvaros studenti apskatīs Bībeles grāmatas kontekstā, aplūkojot to autorus un adresātus un mūsdienu ģeogrāfiju.
 
TēmaPasniedzējsStundu skaits
Ievads BībelēMauro Martiness (Argentīna)16
Bībeles vēsture un ģeogrāfija
Marina Gustsone (Latvija)14
Vecās Derības pārskats
Damarisa Pedraza (Argentīna)18
Jaunās Derības pārskats
Alvis Freidenfelds (Latvija)16
PentateihsNatālija Antoničeva (Latvija)18
Sinoptiskie Evaņģēliji
Matias Pecile (Argentīna)18
Apustuļu darbiToms Kings (Lielbritānija)14
Mācītāju Vēstules
Nikolajs Gribs (Latvija)14
Vēstule Romiešiem
Marks Jakovlevs (Latvija)16
Pirmā vēstule Korintiešiem
Viktors Volčenko (Latvija)16

 

Pēc šī kursa studenti varēs:

  • Izšķirt Bībeles iedalījumu un struktūru, kā arī paskaidrot tās dievišķīgu dabu.
  • Atpazīt Bībeles grāmatu autorus un viņu vēstules un adresātus, kā arī to vispārējo saikni ar Bībeles vēstījumu.
  • Izprast Svēto Rakstu vēsturisko un kultūras vērtību šodien.
  • Gūt garīgu, būtisku un praktisku ieskatu no Bībeles, kas ir vērtīgs mūsdienu kristiešiem.

2. apliecība — Nr. JNP/2-25.2/22/14

Teoloģijas pamati kristīgai kalpošanai

145 ak.st.

Šis ir teoloģijas kurss, kura mērķis ir iemācīt studentiem attīstīt kristīgās domāšanas prasmes. Tas palīdzēs studentiem domāt teoloģiski, izveidot kristīgās pasaules uzskatus, un sekmēt kritisko domāšanu. Papildus tas dos studentiem nepieciešamās zināšanas, lai viņi prastu skaidri formulēt savu ticību, ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem sastopas mūsdienu draudze.
 
TēmaPasniedzējsStundu skaits
Teoloģija I: mācība par Dievu
Victors Volčenko (Latvija)22
Teoloģija II: eklesioloģija
Daniels Ozolinkēvičs (Latvija)12
Teoloģija III: soterioloģija
Daniels Ozolinkēvičs (Latvija)12
Teoloģija IV: pneimatologija
Duglass Linsers (ASV)16
Mūsdienu kristiešu vēsture Rietumu EiropāNatālija Antoničeva (Latvija)18
Ievads apoloģētikā
Erlands Zaluckis (Latvija)18
Komunikācijas prasmesJūlija Martinesa (Latvija)15
Fiziskā un garīgā veselība
Eva Mence (Latvija)12
Ievads ētikas sistēmāsMauro Martiness (Argentīna)20

 

Pēc šī kursa studenti varēs:

  • Skaidri formulēt kristietības nozīmīgāko doktrīnu (Dievs, draudze, pestīšana) filozofiskus pamatus.
  • Lasīt un skaidrot Bībeles principus, ņemot vērā pašu teoloģiju un pieredzi.
  • Argumentēt Dieva esamību un savu ticību Kristum.
  • Gūt garīgu, būtisku un praktisku ieskatu no Bībeles, kas ir vērtīgs mūsdienu kristiešiem.

BUJ

Jautājumi

Mācību gads ir sadalīts divās daļās:

  1. Pirmais pusgads — laika posmā no septembra pēdējās nedēļas līdz decembra vidum.
  2. Otrais pusgads — laika posmā no janvāra līdz jūnija pirmajai nedēļai.

* Mācību gada atklāšanas un izlaiduma datumi tiek precizēti pasākumam tuvojoties, jo katru gadu tie atšķiras.

Kontakti

Baltic School of Ministry

Copyright © 2023. All rights reserved.