Baltijas Kalpošanas skola ir svētīta ar daudziem brīnišķīgiem Dieva cilvēkiem, skolotājiem un mācītājiem. Mums ir liels gods uzņemt mācītājus Vladimiru un Vandu Ivanovus no Jēkabpils, lai mācītu priekšmetu “Kristīga ģimene”, kā arī lai šīs dienas programmā apspriestu Kristīgas ģimenes nozīmi mūsdienu sabiedrībā.