Baltijas Kalpošanas skola ir svētīta ar daudziem brīnišķīgiem Dieva cilvēkiem, skolotājiem un màcītājiem. Šīs dienas programmā skola atver savas durvis un aicina jūs klausīties mācītāja Kristapa Āboltiņa svētrunā un kopā pārdomāt 23. Pslamu. Esat svētīti klausoties šo ierakstu šovakar LKR plkst. 17.15