Kā dēļ mēs saucam mūsu ceļojumu par “misijas ceļojumu?” Vai katrs brauciens ir misijas ceļojums? Šodienas raidijumā Matias atbildēs uz šiem jautājumiem.