🇱🇻 Šodien mums ir iespēja uzzināt vairāk par Santas dzīvi. Viņai patīk lasīt Bībeli, pavadīt laiku ar bērniem, dziedāt un dejot. Ceram, ka viņas dzīves stāsts būs jums par svētību, jo viņa ir svētība mums.

🇷🇺 Сегодня у нас есть возможность немного узнать о жизни Санты. О ней можно сказать, что она любит читать Библию, проводить время со своей дочкой, петь и танцевать. Мы надеемся, что рассказ о её жизни станет для вас благословением, как и для нас.