🇱🇻 Šodien jūs iepazīstināsim ar vienu no BSM pasniedzējiem. Mārcis ir mācītājs Jelgavas baptistu draudzē, kas skolā pasniedz priekšmetu ‘Mācekļošana un mentorēšana’. Aicinām jūs iepazīt viņu tuvāk!

🇷🇺 Сегодня мы представляем вам одного из наших преподавателей в BSM. Марцис является пастором Елгавской Баптистской Церкви (Jelgavas baptistu draudze) и преподает предмет ‘Ученичество и наставничество’. Мы приглашаем вас познакомиться с ним ближе.