Raidījuma viesis – Raitis, 31 gadus jauns rīdzinieks. Raitis gan skolā, gan brīvajā laikā ir ieinteresēts padziļinātāk izprast teoloģiju, pētīt Dieva Vārdu, lai ar pareizu izpratni to nodotu tālāk citiem.

“ Bībeles studēšana mūsdienās ir svarīga, jo tas ir pamats uz kura mēs visu būvējam. Mums ir jālasa Bībele, lai iepazītu un saprastu pirmavotu – Dievu. Stiprinoties Dieva Vārdā nāk ticība un tas ir stiprinājumam, pamācībai un uzmundrinājumam ”.

Šajos raidījumos jums ir iespēja vairāk iepazīties ar šī gada studentiem – viņu personībām, dzīves stāstiem pirms skolas, tās laikā, kā arī sapņiem pēc mācībām.