No músu ierastas sadalas “Aiz skolas sola” mums bús iespéia iepazities ar vienu no músu

skolotajiem: Marku Jakovlevu.

Marks ir Jelgavas draudzes “Jauna Deriba” macitajs. Sis ir otrais gads, kad vins dalas ar mums,

un parasti vins mâca têmu “Galatiesiem un Romiesiem”.