Sãkam jaunu rubriku – Mans cels uz BSM!

Sajos radio raidijumos jums bús espeja varak iepazities ar si gada studentiem – vinu personibam, dives stastiem pirms skolas, skolas laikä, ka ari sapniem pec macibam.

Pirma viesosies – Laura, 27 gadus jauna Talsiniece. “Man vajadzeja piemèru! Kã es varu mainit jeradumus, ja nezinu citu piemèru ka savadäk dzivot? Zinaju tikai vienu – pasauliga dzive man nenes piepildriumu.