Rubrikas “Kalpot ar atvertam acim” viesis Aleksandrs Daskevics (@pastorralex ) ir BSM student mentors un macitajs Liepajas Vasarsvetku draudzei “Golgata”.

Aleksandrs pastastis ka BSM palidzeja atklat vina aicinäjumu. Ka ari dalisies pieredzes stâstos par kalposanas nepieciesamibu, tas izaicinajumiem un kapéc redzejums par kalposanu ar laiku mainijas.