Raidijuma “Mâcies un Maci”, viesosies Eva Mence Draudzes “Dzivibas Avots” kalpotaja, planotaja “Createdbyiam” veidotaja un si macibu gada pasniedzeja BSM.

Eva dalisies ar stastiem par savu sastapsanos ar Dievu, kalposanu un studijas laiku BSM.

Raidriuma dzirdesiet isu jeskatu no Evas pasniegta priek§meta “Gariga imunitate”, mäcot ka katra svera (gars, miesa, dvêsele) darboties, lai kristietis kopuma butu spècigs Dieva instruments.