“Patiesiba vai mits* ar Viktoru Volcenko

Raidijuma “Mäcies un Mäci”, Sodien, atkartoti viesosies Viktors Volcenko. Rubrikas “Patiesiba

vai mits® merkis ir apskatit dazadus kristiesu pien@mumus, tos analizejot caur Bibeles

skattiumu.

Soreiz apskatisim biezi dzirdêto pien@mumu – «virietis ir dimenes priesteris” jeb atbildigais

par gimenes garigo atmosféru. Ka to atspogulo Bibele? Vai tomèr sieva un virs ir lidzatbildiai

par dimenes garigo stävokli?