Sonedel mes säkam jaunu rubriku müsu programma – “Kalpot ar atvertâm acim”, un müsu viesis bus Matias Pecile, lai runâtu par misiju.

Matias ir misionars no Argentinas, kurs pêc divu gadu kalposanas Polija parvacas uz Latviju, lai strādātu Baltijas Kalposanas skolā. Vins sobrid ir akademiskäs dalas koordinators, skolotajs un dala no skolas komandas.