Sodienas Daniels mums pastastis par savu pieredzi kalposanas kola un to, ka tà ietekmeja vina dzivi. Kä ari uzzinäsim par vinã müzika un komponista kalposanu.