Vai kādreiz esi aizdomajies, ka tad notiek nodarbibas BSM? Sodien vari to pieredzet. Sodien saruna ar skolotaju Dagu Linseru no Savienotajäm Valstim iepazisim vinu tuvak un dzirdesim vienu no vina macibam, uz bridi nok|ustot “aiz Kalposanas skolas sola”.