Redzējums

Mūsu mērķis ir kļūt par Kristīgās izglītības centru, kas piedāvā dažādas programmas, lai palīdzētu un sagatavotu kristiešus un līderus Baltijas valstīs un ārpus tām.

Misija

Mēs pastāvam, lai kalpotu draudzēm Baltijas valstīs, palīdzot kristiešiem atklāt savu aicinājumu un to īstenot vietējā kopienā.

Vērtības

Kristus centrēti: mēs esam uzticīgi kristīgai ticībai, kalpojot viens otram pazemībā un izrādot līdzjūtību visiem cilvēkiem.
Izcilība: mēs esam apņēmušies radīt iniciatīvas, kas uzlabos kursu kvalitāti, un attīstīt izcilību, kas iedvesmo mūsu studentus.
Godīgums: mēs vērtējam procesu pārredzamību, atbildīgumu, kas rada briedumu, un pastāvīgu uzticamību.
Sadraudzība: mēs cenšamies veicināt sadraudzību, pastāvīgi radot tādu vidi, kurā katrs jutīsies gaidīts, neatkarīgi no kultūras, valodas, tautības.

Copyright © 2022 BSM All Rights Reserved.