Rubrikas “Kalpot ar atvērtām acīm” viesis Aleksandrs Daškevičš (@pastorralex ) ir BSM studentu mentors un mācītājs Liepājas Vasarsvētku draudzei “Golgāta”.

Aleksandrs pastāstīs kā BSM palīdzēja atklāt viņa aicinājumu. Kā arī dalīsies pieredzes stāstos par kalpošanas nepieciešamību, tās izaicinājumiem un kāpēc redzējums par kalpošanu ar laiku mainījās.