Raidījumā “Mācies un Māci”, Šodien, atkārtoti viesosies Viktors Volčenko. Rubrikas “Patiesība vai mīts” mērķis ir apskatīt dažādus kristiešu pieņēmumus, tos analizējot caur Bībeles skatījumu.

Šoreiz apskatīsim bieži dzirdēto pieņēmumu — “vīrietis ir ģimenes priesteris” jeb atbildīgais par ģimenes garīgo atmosfēru. Kā to atspoguļo Bībele? Vai tomēr sieva un vīrs ir līdzatbildīgi par ģimenes garīgo stāvokli?