Šovakar pie mums atkal ciemosies Viktors Volčenko, lai atšķirtu patiesību no mīta.